Gljivarski tereni
Goran arsenovic
Boranja
autor teksta i fotografija: Goran Arsenović
Rasprostranjenost
Gljivarski tereni
Zaštita šuma
Deponije i zagađenja
Novosti
Ekologija

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezervat bukava u kome je zabranjena svaka seča drveća

 
Grupu Podrinjskih planina čine Gučevo koje se uzdiže iznad samog grada sa najvišim vrhom od 770 metara, na njega se nastavlja planina Boranja (Crni vrh 889 metara), zatim Jagodnja (Košutnja stopa-939m) i Sokolska planina (Rožanj-973 metra). Jagodnja i Boranja predstavljaju jedinstvenu celinu, pa će malo ko umeti da vam kaže gde u stvari prestaje jedna i počinje druga planina. Granicu izeđu Sokolske planine i Jagodnje čini Vukova reka, što je ujedno i granica između Jadra i Rađevine.
 
Boranja je niža, mlada nabrana planina dinarskog sistema. Ima optimalne uslove za razvoj bukve, pa je ovim drvetom pokriveno 90% planine, dok ostali deo čine hrast, uglavnom sađeni četinari i druge vrste koje su mnogobrojne, ali zastupljene u malom procentu. Bukva sa Boranje smatra se jednom od najkvalitetnijih u Evropi čemu su doprineli verovatno klimatski uslovi, bogatstvo vode i konfiguracija terena. Smatra se da Boranja nije dobila ime po borovima, kakva je verovatno prva asocijacija, već po tome što je sva naborana i ispresecana mnogobrojnim jarugama i potocima . Zbog toga treba znati da svako skretanje sa puta i šetnja kroz šumu zahteva fizički napor, jer nema velikih ravnih površina. Ipak, takav napor se isplati. Iako su naselja relativno blizu, delova šume gde dugo nije kročila ljudska noga (osim planinarske, lovačke ili pečurkarske) ima napretek. Posebno je izdvojen šumski rezervat od šest hektara u istočnom delu planine koji je zapštićen i gde se čovek ne meša u prirodni tok obnove flore i faune. Zadovoljstvo je posmatrati bukve koje su rasle još pre Prvog srpskog ustanka, visoke po više desetina metara. Ako hodate lagano i ne pravite buku lako se može desiti da naletite na zeca, srnu, ili ne daj bože divlju svinju, kojih ima dosta. Na nekim mestima videćete ostatke rovova iz Prvog svetskog rata, jer su za vreme bitke na Drini ovde vođene velike borbe, naročito na Mačkovom kamenu (Jagodnja) gde su položaji u toku dana po nekoliko puta prelazili u ruke srpske ili austrougarske armije. Danas je tu spomen kosturnica.

<< prethodna stranica [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] sledeća stranica >>


Prethodna stranica

uvodna stranica